Öppet hus

Oavsett vilket yrke du kommer att välja senare i livet, så kommer du att jobba med IT på ett eller annat sätt. Vi kan IT och därför är vi bäst på att förbereda dig för din digitala framtid.

Välkommen till oss på öppet hus, så ska vi visa dig hur. Klicka dig vidare till våra skolor för mer information.

Elevgaranti

IT-Gymnasiet tillhör AcadeMedia som har infört en elevgaranti för gymnasieverksamheterna. Elever som börjar på någon av koncernens skolor ska få gå klart sin utbildning, även om skolan tvingas lägga ner.

Intresseanmälan

Fyll i vår intresseanmälan om du fortlöpande vill ha information om IT-Gymnasiet, inbjudningar till Öppet Hus och annat.

Gå till intresseanmälan
IT-Gymnasiet är vägen mot dina mål

IT är vägen mot dina mål

IT-Gymnasiet är alternativet för dig som söker en IT-profilerad gymnasieutbildning, som blir språngbrädan till en framgångsrik karriär.

Vi
 är språngbrädan till en framgångsrik karriär. Vårt uppdrag är att överträffa alla förväntningar som både du och dina föräldrar har på en gymnasieutbildning samt att förbereda dig för framgång, både i eftergymnasiala studier och ditt yrkesliv. Vår utbildningsfilosofi handlar i grund och botten om mod. Vi vill ge dig modet att gå din egen väg och att våga lyckas. Med världen som arbetsplats, kreativitet som huvudämne och IT som verktyg kan du och dina klasskamrater växa som människor och bli precis vad ni vill.

IT-Gymnasiet 20 år

I år fyller IT-Gymnasiet 20 år! Det ska vi fira tillsammans med NTI Gymnasiet som fyller 50.

70-årsjubileet inleds med en gemensam konferens i Stockholm där samtliga medarbetare inom ITG och NTIG just nu träffas för att blicka in i framtiden. Hur kan vi vässa våra utbildningar och anpassa dem för en allt mer snabbrörlig arbetsmarknad? Vilka kunskaper och verktyg behöver vi rusta våra elever med för att de ska kunna vara aktiva och ansvarstagande medborgare i ett samhälle som blir allt mer digitaliserat?

En omvärld i snabb förändring ställer krav på skolor och vi är fast beslutna att leda utvecklingen av framtidens utbildningar. Jubileumsåret 2018 blir också startskottet på ett fördjupat samarbete mellan IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet. Genom att jobba ännu tätare tillsammans ger vi oss själva bättre förutsättningar att möta de utmaningar vi står inför.

På konferensen, som pågår idag och imorgon, kommer vi att utmanas och inspireras. Både av varandra och av utomstående experter.