Öppet hus

Oavsett vilket yrke du kommer att välja senare i livet, så kommer du att jobba med IT på ett eller annat sätt. Vi kan IT och därför är vi bäst på att förbereda dig för din digitala framtid.

Välkommen till oss på öppet hus, så ska vi visa dig hur. Klicka dig vidare till våra skolor för mer information.

Elevgaranti

IT-Gymnasiet tillhör AcadeMedia som har infört en elevgaranti för gymnasieverksamheterna. Elever som börjar på någon av koncernens skolor ska få gå klart sin utbildning, även om skolan tvingas lägga ner.

Intresseanmälan

Fyll i vår intresseanmälan om du fortlöpande vill ha information om IT-Gymnasiet, inbjudningar till Öppet Hus och annat.

IT-Gymnasiet är vägen mot dina mål

IT är vägen mot dina mål

IT-Gymnasiet är alternativet för dig som söker en IT-profilerad gymnasieutbildning, som blir språngbrädan till en framgångsrik karriär.

Vi
 är språngbrädan till en framgångsrik karriär. Vårt uppdrag är att överträffa alla förväntningar som både du och dina föräldrar har på en gymnasieutbildning samt att förbereda dig för framgång, både i eftergymnasiala studier och ditt yrkesliv. Vår utbildningsfilosofi handlar i grund och botten om mod. Vi vill ge dig modet att gå din egen väg och att våga lyckas. Med världen som arbetsplats, kreativitet som huvudämne och IT som verktyg kan du och dina klasskamrater växa som människor och bli precis vad ni vill.

Skolstart i full fart på IT-Gymnasiet

Skolstart i full fart

Nu kör våra skolor igång igen och vi hälsar alla nya elever välkomna till IT-Gymnasiet. Läs mer om respektive skolas skolstarter i menyn ovan.

Skolinspektionen ger IT-Gymnasiets skolor grönt ljus

Skolinspektionen ger IT-Gymnasiets skolor grönt ljus

Under höstterminen 2016 har Skolinspektionen granskat IT-Gymnasiets elva skolor – samtliga får grönt ljus. Nio av tillsynerna har varit bastillsyner och två har varit prioriterade tillsyner som är mer omfattande och djupgående.

Gymnasieelever lär sjätteklassare att programmera

Visste du att IT-Gymnasiets elever går ut till grundskolor för att introducera programmering? Det är vårt sätt att dra ett strå till stacken och låta fler testa på programmering!