Start

IT-Gymnasiet utan anmärkning vid Skolinspektionens granskning

Beslutet innebär att IT-Gymnasiet uppfyller kraven inom de områden som granskats och att man som huvudman tar ett övergripande ansvar för skolverksamheternas kvalitet och utveckling.

Läs mer

Öppet hus

Oavsett vilket yrke du kommer att välja senare i livet, så kommer du att jobba med IT på ett eller annat sätt. Vi kan IT och därför är vi bäst på att förbereda dig för din digitala framtid.

Välkommen till oss på öppet hus i vår, så ska vi visa dig hur.

Gå till Öppet hus

Elevgaranti

IT-Gymnasiet tillhör AcadeMedia som har infört en elevgaranti för gymnasieverksamheterna. Elever som börjar på någon av koncernens skolor ska få gå klart sin utbildning, även om skolan tvingas lägga ner.

Gå till Elevgaranti

Intresseanmälan

Fyll i vår intresseanmälan om du fortlöpande vill ha information om IT-Gymnasiet, inbjudningar till Öppet Hus och annat.

Gå till sidan