Start

Kursbeskrivningar

Här finner du en beskrivning för kurserna digitalt skapande, gränssnittsdesign, webbutveckling, programmering, digital kommunikationsteknik och webbserverprogrammering.

Läs kursbeskrivningar

Vad är IT-Gymnasiet?

IT-Gymnasiet ska vara det självklara alternativet för elever som väljer en IT-profilerad gymnasieutbildning.

IT-Gymnasiet erbjuder IT-profilerade gymnasieutbildningar som ger elever verktyg och förutsättningar för att vara med och påverka ett snabbt föränderligt samhälle.

Läs mer om ITG

Vår historia

IT-Gymnasiet grundades under en period när det stod klart att det moderna samhället och den framtida arbetsmarknaden hade förändrats för alltid. Internet och framtidens obegränsade IT-lösningar hade satt en ny dagordning.

Läs om vår historia

Öppet hus

Är du nyfiken på IT-gymnasiet så är det bästa sättet att uppleva det genom att besöka ett av våra öppna hus.

Gå till Öppet hus

Klagomålshantering

Våra rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen utgörs av två steg varav det första stegen är att klagomålet utreds på skolnivå och det andra på huvudmannanivå.

Gå till sidan