Behörighetskrav

Behörighet när du söker till gymnasiet

För att vara behörig till et högskoleförberedande program krävs att du har godkänt betyg i totalt 12 ämnen. Förutom godkänt i svenska, engelska och matematik krävs det ytterligare godkänt i nio ämnen. För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

Är ett högskoleförberedande program. Programmet passar dig som vill studera vidare.