Programstruktur

Här kan du läsa om vår programstruktur.

PROGRAM – Alla våra program är nationella program, det betyder att de gymnasiegemensamma och programgemensamma kurserna är samma för alla skolor som har programmet i Sverige

INRIKTNING – Inriktiningen ger programmet dess karaktär. Inriktiningskurserna är fastslagna av skolverket och är samma för alla skolor som har inriktningen. 

PROGRAMFÖRDJUPNING – Programfördjupningen är de kurser som bidrar till att anpassa programmet så att det ger en specialisering. Dessa är utvalda av oss och skiljer sig ofta mellan skolorna. 

INDIVIDUELLA VAL – Individuella val är kurser som du väljer själv att läsa. Kurserna skiljer sig mellan skolorna. Kontakta gärna skolan för att få veta vilka kurser vi erbjuder eller läs mer under respektive programflik.