Arbetsplatsförlagt lärande

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar i gymnasieskolan 23 timmar garanterad undervisningstid.