Behörighetskrav

Behörighet när du söker till gymnasiet

För att vara behörig till ett yrkesprogram behöver du ha godkänt i svenska, engelska, matematik och godkänt betyg i ytterligare fem ämnen. Dessa fem ämnen kan vara vilka som helst.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

Programmet är yrkesförberedande. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker. Vill du läsa vidare på högskola så har du alltid möjligheten att läsa in din behörighet under din tid på IT Gymnasiet.