Behörighetskrav

Behörighetskrav

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att du har godkänt betyg i totalt 12 ämnen. Förutom godkänt i svenska, engelska och matematik krävs det ytterligare godkänt i nio ämnen. För teknikprogrammet ska tre av de nio vara biologi, fysik och kemi.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

IT Teknik är ett högskoleförberedande program. Programmet passar dig som vill studera vidare.