Vad händer efter ITG?

Vad händer efter ITG?

Tre år efter avslutade gymnasiestudier är 84 procent av IT-Gymnasiets tidigare elever sysselsatta med antingen arbete eller vidare studier.

  • 31 % av eleverna studerar vid högskola
  • 5 % genomgår annan utbildning
  • 48 % arbetar
  • 16 % uppger ”annat” som svar, vilket oftast innebär att de är arbetssökande. Detta kan jämföras med den generella andelen arbetslösa ungdomar under 25 år som uppgår till 20,7 %
  • 78 % av eleverna som studerat vidare tycker att IT-Gymnasiet förberett dem väl inför högre studier.

Det framgår tydligt att eleverna, över lag, är väldigt nöjda med så väl stämningen på skolan som med relationen till lärarna och kamraterna.87 % svarar exempelvis att relationen till lärarna var bra eller mycket bra.

 

Fakta om undersökningen

Undersökningen har genomförts av företaget Markör i december 2013. Undersökningen omfattade 175 elever som gick ut från IT-Gymnasiet i Västerås, Örebro, Sundbyberg, Södertörn, Skövde, Uppsala och Göteborg 2011.