SYV

För dig som är studie- och yrkesvägledare

IT-Gymnasiet erbjuder både studieförberedande och yrkesförberedande program. Utbudet skiljer sig något mellan orterna men alla är IT- profilerade gymnasieutbildningar, vilket innebär att vi har lagt tonvikten på att hela tiden förnya och vidareutveckla det pedagogiska arbetssättet både i och utanför klassrummet med utgångspunkt i modern informations- och kommunikationsteknik. Vi förbereder således eleverna med bred IT-kompetens inför framtidens studier och yrkesliv.

Efter IT-Gymnasiet

En undersökning gjord på avgångselever från 2008 visar att drygt nio av tio IT-Gymnasister är i jobb eller studier. Undersökningen visar att 40 % av eleverna studerar vid högskola, medan 2 % genomgår annan utbildning och 52 % arbetar. 6 % uppger ”annat” som svar, vilket oftast innebär att de är arbetssökande. Detta kan jämföras med den generella andelen arbetslösa ungdomar under 25 år som uppgår till 25,2 %. Undersökningen visar också att 78 % av eleverna som studerat vidare tycker att IT-Gymnasiet förberett dem väl inför högre studier.

Våra skolor

IT-Gymnasiet finns på 11 orter runtom i landet. I listan till höger kan du välja den ort du är intresserad av och komma till skolans lokala sida med mer mer djupgående information om skolan.

Våra program

Följande program och inriktningar erbjuds inom IT-Gymnasiet. IT El och IT Teknik finns på samtliga orter, men i övrigt skiljer sig utbudet något. För mer information om programmen, kursutbud mm ber vi dig klicka på den skola du är intresserad av i listan till höger.

IT Design Estetiska programmet – inriktning estetik och media

För elever som brinner för design men som vill lära sig IT som verktyg för att skapa en framtid inom form och kommunikation. Programmet finns i Göteborg, Karlstad, Sundbyberg, Västerås och Örebro.

IT El El- och energiprogrammet – inriktning dator- och kommunikationsteknik

För elever som vill ha en bra yrkesutbildning och där de lär sig hur datorn omvandlar ström via kretskort till digitala signaler och hur dessa signaler blir till program – första steget mot programmering. De får också möjlighet att utveckla sig mot nätverksadministration och digital kommunikationsteknik. Programmet finns på samtliga orter.

IT Musik och Media Estetiska programmet – inriktning musik och media

För elever som vill få praktiska färdigheter inom video, ljud och bildproduktion samt musik och inspelningsteknik. Instrumental undervisning ingår också med ensemblespel samt gehör och musiklära i studiomiljö. Programmet finns i Helsingborg, Skövde, Sundbyberg, Södertörn, Uppsala, Västerås, Åkersberga och Örebro.

IT Natur Naturvetenskapligt program – inriktning Naturvetenskap

För elever som vill läsa det naturvetenskapliga programmet med IT som verktyg. Programmet finns endast i Uppsala.

IT Sam  Samhällsvetenskapliga programmet – inriktning medier, information och kommunikation

För elever som vill läsa det samhällsvetenskapliga programmet med IT som verktyg. Programmet finns i Sundbyberg, Södertörn och Uppsala.

IT Teknik  Teknikprogrammet- inriktning informations- och medieteknik

För elever med brett IT-intresse där de kommer att lära sig mer om webbutveckling, programmering och datorteknik. Här finns också möjlighet att studera naturvetenskapliga ämnen eller fördjupa sig inom information och medieteknik. Programmet finns på samtliga orter.

IB-programmet  International Baccalaureate Diploma Programme

För elever som vill förbereda sig för en global framtid. Programmet läses på engelska och ger fördjupad förståelse för andra människor, kulturer och globala miljöfrågor. Programmet finns endast i Skövde.