Arbetsplatsförlagt lärande

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar i gymnasieskolan 23 timmar garanterad undervisningstid.

Elever från IT-Gymnasiet Helsingborg får chans till APL utomlands
Under hösten 2017 tar IT-Gymnasiet Helsingborg APL-perioden ett steg längre och ger 16 elever, från blivande årskurs tre, möjligheten att göra tre veckors APL utomlands. Via bidrag från EU kommer eleverna få plats i London respektive i Portsmouth, England.

APL-platserna i England kommer ordnas via organisationer på plats i respektive stad och eleverna kommer under sin tre veckorsperiod få uppleva engelsk arbetsmiljö, kultur och få bo ihop med engelska värdfamiljer som ger inblick i den engelska vardagsmiljön. Ytterligare vinning är kommunikationen på engelska som vi hoppas kommer stärka elevernas språkutveckling inom en bransch där just engelska ofta är ett koncernspråk.

Om APL – utomlands fungerar väl under hösten 2017 hoppas vi fortsatt kunna erbjuda APL-utomlands även fortlöpande.