Certifiering

Vi erbjuder våra elever möjligheten att certifiera sig inom relevanta fält.

IT-Gymnasiet Helsingborg är kopplad till Cisco Networking Academy och via materialet från Cisco ges elever möjligheten att göra certifiering inom Nätverksteknik.