Elevintervjuer

”Det är kul på ITG för skolan är helt tillsammans, alla känner alla.”

– Jag är ensam tjej men det är roligt. Vi håller LAN på skolan och det är jätteroligt. Bra klasskamrater.


– Går bra på ITG. Bra lärare och bra elever.


– Det är den bästa skolan jag har gått på. Bra lärare, särskilt i EL-ämnen och svenska/historia.


– En bra, trevlig och mysig skola.