Dokument och Blanketter

På denna sida finns dokument för verksamhet och för dig som elev.

Ledighetsansökan
Datoravtal
Ordningsregler

Läs mer

Verksamhetsplaner


Akutplan
Arbetsmiljöplan
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsplan
Checklista för elevhälsa
I händelse av grov våld i skolan
I händelse av väpnat våld i skolan
Handlingsplan drogpolicy
Hantering av personuppgifter
Godkännande publicering av personer på bild
Incidentrapport
Krishantering Academedia
Krisplan för ITG Hbg
Likabehandlingsplan_och plan mot kränkande behandling
Trygghet och studiero