För studievägledare

IT-Gymnasiet Helsingborg erbjuder tre olika nationella program

  • IT-programmet
  • Teknikprogrammet
  • Estetiska programmet

Poängplaner och mer information hittar ni under respektive program längst ner på sidan.

Vår egen studie- och yrkesvägledare heter Susanne Håkansson och är en kunnig resurs som hjälper till med studievägledning för våra blivande elever.

På IT-Gymnasiet arbetar Susanne med att informera och stödja i samband med olika valsituationer som uppstår under gymnasietiden, samt att vägleda inför framtida studie- och yrkesval.
Susanne Håkansson – susanne.hakansson@it-gymnasiet.se

Om Skolan

IT-Gymnasiets elever är de som kan göra gårdagens science fiction till morgondagens verklighet – endast fantasin sätter gränserna.

IT-Gymnasiet startade 1998 efter önskemål från IT-branschen och idag finns vi på 11 orter i Sverige. I Helsingborg öppnade vi portarna år 2009 och vi erbjuder tre  program; Teknikprogrammet, IT-programmet och Estetiska programmet.

Läs mer

IT-Gymnasiet Helsingborg är en skola som tar social kompetens på allvar. Vi förstår att bra stämning och goda relationer är grunden för goda studieresultat. När eleverna lämnar vår skola kommer de att ha en bra kunskapsbas att stå på, men framför allt kommer de också att få arbeta med att utveckla sin kreativitet och problemlösningsförmåga, som gör dem väl rustade inför de nya utmaningar som väntar i informationssamhället.

På vår skola arbetar 16 engagerade och kunniga lärare varav 3 är förstelärare med särskilt ansvar för att utveckla undervisningen.

INDIVIDUELLA VAL

På IT-programmet erbjuder vi alltid svenska 2, svenska 3 och engelska 6 som krävs för högskolebehörighet. På IT Teknik erbjuder vi alltid behörighetsgivande kurser som Matematik 4 och Fysik 2 som individuellt val så att alla kan läsa det, oavsett vilket programfördjupningspaket som eleven väljer.