För studievägledare

Här hittar du lite olika information om vår skola. Kontakta oss om det är något du undrar!

Nedan hittar du våra programblad i PDF-format.
Programblad – Estetiska programmet
Programblad – El- och energiprogrammet
Programblad – Teknikprogrammet

Fördjupningar och individuella val
Val av fördjupning (på IT-Teknik och IT-Design) görs på våren i årskurs 1. Individuella val (200p) görs samtidigt.

Det finns möjlighet att läsa utökat program för att stärka behörigheten om rektor bedömer att det är lämpligt för eleven. På IT-Programmet ges möjlighet till grundläggande behörighet.

Studiestöd
Det erbjuds stödstugor i samtliga kurser. Alla lärare har ett coachpass i veckan, dit man kan komma för att få extra stöd i en kurs.

APL
På IT-Programmet har eleverna 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Fördelningen är 7 veckor i årskurs 2 och 8 veckor i årskurs 3.

Elevhälsa
Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare.

Kontakt mellan skolan och hemmet
En gång per termin erbjuder vi utvecklingssamtal. I årskurs 1 kallas även föräldrar till föräldramöte i samband med skolstarten, och inför de individuella valen i början av vårterminen. Varje elev har en mentor som har tät kontakt med eleven och hemmet.

Öppet Hus
Vi har fyra öppna hus under året.

Välkommen på skuggning!
Skuggning innebär att du följa med en av våra elever under några timmar en helt vanlig skoldag och får på så sätt möjlighet att uppleva både lektioner, lärare, elever mm.
Vill du boka en skuggning, kan du kontakta rektor Alexander Wilhelmson på alexander.wilhelmson@it-gymnasiet.se eller telefon 076-1098071.