För studievägledare

Här hittar du lite olika information om vår skola. Kontakta oss om det är något du undrar!

Här hittar du vår skolbroschyr med samtliga program och poängplaner:
ITG Karlstad skolbroschyr 2017

Individuella val
Individuella val (200p) görs på våren i årskurs 1. Vilka kurser som erbjuds kommer presenteras både för elever och vårdnadshavare i god tid innan valen görs. Individuella valen genomförs i årskurs 2 eller 3 beroende på kurs som väljs.

Det finns möjlighet att läsa utökat program för att stärka behörigheten om rektor bedömer att det är lämpligt för eleven och om eleven har goda studieresultat. På IT-Programmet ges möjlighet till grundläggande behörighet för högskola. På IT-Teknik och IT-Design ges möjlighet att läsa meritgivande kurser.

Studiestöd
Det erbjuds så kallade coachtid i samtliga kurser. Alla lärare har ett coachpass i veckan, dit man kan komma för att få extra stöd i en kurs.

APL
På IT-Programmet har eleverna 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Fördelningen är 7 veckor i årskurs 2 och 8 veckor i årskurs 3.

Elevhälsa
Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare.

Kontakt mellan skolan och hemmet
En gång per termin erbjuder vi utvecklingssamtal. I årskurs 1 kallas även föräldrar till föräldramöte i samband med skolstarten, och inför de individuella valen i början av vårterminen. Varje elev har en mentor som har tät kontakt med eleven och hemmet.

Öppet Hus
Vi har tre öppna hus under året. Tider för öppet hus

Elev för en dag
Följ med en klass under några timmar en helt vanlig skoldag och får på så sätt möjlighet att uppleva både lektioner, lärare, elever mm.
Vill du boka en ”elev för en dag”, kan du kontakta SYV Andreas Karlsson på andreas.karlsson@it-gymnasiet.se eller telefon 054-144851. Vi har olika besöksdagar beroende på vilket program man är intresserad utav.