Rektorn har ordet

Jag är stolt och ödmjuk över att få arbeta på den gymnasieskola i Karlstad som eleverna anser är den bästa gymnasieskolan med IT-utbildning inom alla tillfrågade områden. Detta om man ska tro Karlstad kommuns brukarundersökning, vilket jag väljer att göra, där eleverna själva besvarar ett antal frågor om verksamhetens olika områden.

Jag nöjer mig naturligtvis inte med detta, utan kommer att oförtrutet arbeta vidare med fokus på ett ständigt lärande hos alla verksamma på skolan inte bara eleverna. Vi har haft, och har, som mål att vara det bästa IT-gymnasiet i Karlstad och vi har till viss del uppnått det målet. Men vi har inte lyckats helt förrän varje elev har nått de mål och drömmar som eleven hade när eleven kom till oss. Vår skolas mindre format ger förutsättningar för alla att bli sedda, hörda och utvecklas till individer med en stark självkänsla som kan, törs och vill lära sig här på skolan men också framgent i livet. Skolans storlek underlättar också för korta beslutsvägar, situations- och personrelaterade lösningar. Att vi bytt benämning på vårt arbetslag till Lärande Team får symbolisera vår strävan att alla på skolan befinner sig i ett ständigt lärande – inte bara eleverna. I mitt pedagogiska ledarskap är tillit och prestigelöshet viktiga ingredienser så att man vill och vågar prova nytt och därmed också vågar misslyckas. Att vara beslutsför, ha en öppen och rak kommunikation samt använda sig av en smula humor har visat sig underlätta i många situationer. Jag ser med glädje och tillförsikt fram emot kommande läsår.

Välkommen till skolan för framtiden!

Alexander Wilhelmson, Rektor