Transformation till NTI

Genom att samla två av Sveriges bästa skolor inom teknik, design och IT i samma organisation, skapar vi unika förutsättningar för att ta oss an framtidens behov och utmaningar. Vi bildar en stark utbildningsorganisation som kombinerar det unika hos varje skola med styrkan av att tillhöra en större helhet med högt ställda ambitioner. NTI Gymnasiet ska bli den ledande gymnasieskolan inom tech, science och IT.

Vi kommer genom detta utbildar elever för att de ska kunna leda och navigera i en teknikdominerad framtid och detta kommer vi fortsätta göra med ett stort hjärta och fokus på människan och individen. Genom Transformationen och samgåendet så kommer vi 15september öppna upp dörrarna till vårt MakerSpace där elever kommer få möjlighet att skapa morgondagen tillsammans med varandra och pedagoger på skolan.

Vid frågor kring sammangåendet vänligen kontakta skolchef Ellen Lindqvist 0727-121 446