Vad är IT-Gymnasiet?

IT är vägen mot dina mål

IT-Gymnasiet är alternativet för dig som söker en IT-profilerad gymnasieutbildning, men vi är mer än bara ett gymnasieval. Vi
 är språngbrädan till en framgångsrik karriär. Vårt uppdrag är att överträffa alla förväntningar som både du och dina föräldrar har på en gymnasieutbildning samt att förbereda dig för framgång, både i eftergymnasiala studier och ditt yrkesliv. Vår utbildningsfilosofi handlar i grund och botten om mod. Vi vill ge dig modet att gå din egen väg och att våga lyckas. Med världen som arbetsplats, kreativitet som huvudämne och IT som verktyg kan du och dina klasskamrater växa som människor och bli precis vad ni vill.

IT är inte ett fenomen, det är ett verktyg

För oss på IT-Gymnasiet betyder IT framtiden. När vi startade våra gymnasieskolor för 15 år sedan var det få som visste vad IT var. Idag befinner vi oss mitt i det IT-samhälle vi förutspådde redan då. Aldrig tidigare har efterfrågan på kunskap inom IT varit så stor och omfattande som den är idag.

Med IT som verktyg

Vi är stolta över att utbilda med IT som främsta verktyg i alla våra program. För oavsett vilket program du väljer att läsa hos oss så kommer du efter 3 år på IT-Gymnasiet att inneha kunskaper och förståelse inom IT som ger dig ett försprång i framtiden.

En gymnasieskola som kan IT

Hos oss får du en gymnasietid som genomsyras av IT. Det innebär att vi i alla våra program utbildar dig med hjälp av hårdvara, mjukvara och ett kursutbud som ger dig den kunskap du behöver.

Läs mer

Vision och verksamhetsidé

IT-Gymnasiet ska vara det självklara alternativet för elever som väljer en IT-profilerad gymnasieutbildning. Vi ska ständigt överträffa våra elevers och deras föräldrars förväntningar på en utbildning som förbereder för ett framgångsrikt studie- och yrkesliv.

Verksamhetsidé

IT Gymnasiet erbjuder IT-profilerade gymnasieutbildningar som ger elever verktyg och förutsättningar för att vara med och påverka ett snabbt föränderligt samhälle.