Vår historia

IT-Gymnasiet grundades under en period när det stod klart att det moderna samhället och den framtida arbetsmarknaden hade förändrats för alltid. Internet och framtidens obegränsade IT-lösningar hade satt en ny dagordning. Bland entreprenörer och företag efterfrågades en skola som tog framtidens teknik på allvar. Tillsammans med representanter för globala IT-företag och ansvariga politiker i Kista enades man om hur man bäst kunde rusta dåtidens elever för framtidens utmaningar.

Höstterminen 1998 startade IT-Gymnasiet i Kista AB genom ett samarbete mellan IT-företagen, stadsdelsnämnden i Kista och Jan Friman, skolans grundare. Verksamheten startade med fyra grupper om 25 elever och snart spreds ryktet om en spännande framtidsutbildning.

Idag finns IT-Gymnasiet i Göteborg, Helsingborg, Sundbyberg, Södertörn, Uppsala, Västerås, Örebro, Åkersberga, Kristianstad, Karlstad och Skövde som fristående gymnasieskolor ställda under statlig tillsyn och berättigade till skolpeng. Med över 2 300 elever och fortsatt sikte på framtidens utmaningar är vi stolta över att förbereda våra elever för jobb som redan idag väntar på dem.