We love engineering

Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik i Örebro är för dig med ett brett IT-intresse som drömmer om ett framtidsyrke. Det här programmet ger dig många valmöjligheter. Syftet med IT Teknik är att ge dig en utbildning som näringslivet, universitet och högskolor uppskattar och kräver.

Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik

Ansökningskod: TE-ITG

Teknikprogram med inriktning information och medieteknik är en bred och modern IT och teknisk utbildning som omfattar de klassiska teknik- och naturvetenskapskurserna. Teknikprogrammet ger dig både grundläggande och särskild behörighet för universitets- och högskolestudier. Under din skolgång kommer du exempelvis att lära dig mer om datorteknik, elektronik, robotik och naturvetenskap. Syftet med IT Teknik är att ge dig en utbildning som näringslivet, universitet och högskolor uppskattar och kräver. På Teknikprogrammet fördjupar vi oss i just informations- och medieteknik. Utbildningen ska uppmuntra dig att utveckla ett kreativt och konstruktivt tänkande för ett modernt och hållbart samhälle. Det är en perfekt utbildning för dig som vill läsa vidare till exempelvis högskoleingenjör, civilingenjör, systemutvecklare, läkare, mm.

Två olika programfördjupningar

På IT-Gymnasiet i Örebro kan du välja mellan två fördjupningspaket, ett naturvetenskapligt och ett systemvetenskapligt. Den naturvetenskapliga fördjupningen innehåller bl.a. biologi och mer kemi som ger dig behörighet till naturvetenskapliga utbildningar på högskolor och universitet. Den systemvetenskapliga fördjupningen förbereder dig för högre studier inom området genom att man läser kurser inom webb och programmering. Oavsett vilken fördjupning du väljer får du på IT-Gymnasiet i Örebro en utbildning som förbereder dig väl inför framtiden.