Dokument och Blanketter

Elevhandbok LÅ1718

Elevhälsoplan ITG Örebro 17-18

Hantering av personuppgifter ITG

Kvalitetsrapport 1617 IT-Gymnasiet Örebro

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling IT-Gymnasiet Örebro 17-18

Ordningsregler LÅ1718

Utrymningsplan

 

 

Rutiner vid elevfrånvaro

Drogpolicy ITG Örebro

Ledighetsansökan