För studievägledare

Här finns information för dig som är SYV.

Länk till vår skolbroschyr med information om skolan och våra program: ITG Örebro skolbroschyr 2017

Studie- och yrkesvägledare: Caroline Clarälv, caroline.claralv@it-gymnasiet.se, telefon 072-4537642

Fördjupningar och individuella val

Individuella val görs på våren i åk 1. På Teknikprogrammet och IT-Design & Media väljer man dessutom fördjupning (natur eller programmering, respektive foto eller speldesign). Vilka individuella val som erbjuds är olika på de olika programmen. Se exempel i programbladen.
Det finns möjlighet att läsa utökat program för att stärka behörigheten om rektor bedömer att det är lämpligt för eleven. På IT-Programmet ges möjlighet till grundläggande behörighet utan att läsa utökat program.

Studiestöd

Vi erbjuder fyra studiestödpass per vecka. Detta är lektioner med ordinarie lärare på plats för att eleverna ska kunna jobba ikapp eller fördjupa sig i kurserna.

APL

På IT-Programmet har eleverna 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Fördelningen är 8 veckor i årskurs 2 och 7 veckor i årskurs 3. I årskurs 1 görs förberedande arbete för att eleverns ska vara så väl förberedda som möjligt för att komma ut på en arbetsplats. Vi har ett stort nätverk av företag så att vi alltid kan erbjuda alla elever en plats. Vi arbetar aktivt med att matcha elevens profil mot företagens behov så att APL:n blir så bra som möjligt.

Näringsliv och verklighetsanknytning

IT-Gymnasiet bedriver ett nära samarbete med flera olika företag kopplade till de olika utbildningarna. Vårt estetiska program jobbar exempelvis med casemetodik där eleverna får göra riktiga uppdrag för olika företag. Eleverna får minst ett för utbildningen relevant studiebesök och en gästföreläsare per termin.

Kontakt med högskola och universitet

Vi samarbetar med Örebro Universitet, och har kontakt med högskolor och universitet för att hålla programinnehållen relevanta för de vidareutbildningar som finns.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare.

Kontakt mellan skolan och hemmet

En gång per termin kallas elev och målsman till utvecklingssamtal. I årskurs 1  kallas även föräldrar till föräldramöte vid läsårets start och inför val av individuella kurser och fördjupning. Varje elev har en mentor som har kontakt med eleven och hemmet.

Klasstorlek och undervisning

Klasstorleken är olika på olika program och kurser. Undervisningen är alltid lärarledd och sker i skolans klassrum. Vi har kemilab, kommunikationslab, fotostudio, elekroniklab och datorsal för de kurser som kräver anpassade salar. Alla kurser är planerade i arbetsområden med tydliga lärandemål, undervisning, examinationsformer, återkoppling och bedömning.

Idrottsundervisning

Vi har huvuddelen av idrottsundervisningen på Tegelbruket. Där finns idrottshallar, gym, klättervägg, mm. Ibland har vi även undervisning på andra ställen, tex utomhus i skolans närhet. Eleverna får alltid information innan lektionerna om vad lektionen innehåller.

Skolmat

Vi serverar skolmat i skolans matsalar. Maten levereras färdiglagad till skolan av Restaurang Stubbengatan. Vi erbjuder en huvudrätt och en extrarätt varje dag och en generöst tilltagen salladsbuffé.