IT Gymnasiet

IB-programmet – We love global

Är du bekvämare på en flygplats än i TV-soffan? Drömmer du om Berlin, Shanghai och Buenos Aires men kommer inte loss? På IB-programmet hyvlar vi ner trösklarna tillsammans så att du har förutsättningarna att bli en del av något globalt och kraften att bryta upp.

På IB-programmet är all undervisning på engelska och din examen ger dig tillträde till universitet och högskolor över hela världen. Du kommer vara i centrum och tillsammans kommer vi bland annat utveckla din kreativitet, sociala förmåga och självständighet.

Genom humaniora undersöker vi det globala samhället, dess kulturer och människor. Programmet är högskoleförberedande, men allt är inte teori. I IB:s läroplan ingår det att eleverna ska engagera sig i ”CAS-activities”, CAS står för Creativity Action Service. Det innebär att du ska komma på och genomföra projekt som gör livet lättare att leva för dina medmänniskor. Det kan röra sig om att starta ett soppkök där du bor eller att stötta ett skolprojekt i tredje världen.

På IB får du förståelse för hur världen fungerar, din plats i den och verktyg att förbättra den och när vi skiljs åt kommer dina ambitioner inte begränsas av några nationsgränser.

Här finns IB-programmet