Behörighetskrav

Behörighetskrav

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att du har godkänt betyg i totalt 12 ämnen. Förutom godkänt i svenska, engelska och matematik krävs det ytterligare godkänt i nio ämnen. För teknikprogrammet ska tre av de nio vara biologi, fysik och kemi.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

IB-Programmet är ett högskoleförberedande program. Programmet passar dig som vill studera vidare.