We love 127.0.0.1.

IT-Programmet är namnet på vårt El- och energiprogrammet i Skövde och det  är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med installation, drift, underhåll och reparation av IT och IT-utrustning.

Programmet ger dig även möjlighet att få grundläggande behörighet till högskola och universitet. Du vill till exempel arbeta som nätverkstekniker, systemtekniker, systemadministratör eller IT-samordnare. IT-El ger dig även en grund att arbeta med IT-säkerhet i en av framtidens snabbast växande branscher. I utbildningen ingår 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du får möjlighet att arbeta praktiskt hos något av våra samarbetsföretag inom IT.

Från höstterminen 2017 erbjuder vi elever på IT-programmet att göra del av sin APL i Storbritannien.