För studievägledare

IT-Gymnasiet, Skövde erbjuder både studieförberedande och yrkesförberedande program. Alla är IT- profilerade gymnasieutbildningar, vilket innebär att vi har lagt tonvikten på att hela tiden förnya och vidareutveckla det pedagogiska arbetssättet både i och utanför klassrummet med utgångspunkt i modern informations- och kommunikationsteknik. Vi förbereder således eleverna med bred IT-kompetens inför framtidens studier och yrkesliv.

Våra program

Vår skola

Det som kännetecknar vår skola är att den är liten med cirka 210 elever, bra gemenskap och sammanhållning samt duktiga och engagerade lärare som månar om elevernas utbildning.

Från hösten 2016 erbjuder vi även T4, ett påbyggnadsår efter Teknikprogrammet. Vår profil är informationsteknik och efter examen är du gymnasieingenjör i mjukvarudesign.

Vi har öppet hus både på höst- och vårterminen, aktuella datum och tider finns på vår hemsida under fliken Öppet hus.
Det går även bra att boka in ett personligt besök under dagtid. Ta med dig dina elever och/eller SYV-kollegor och besök vår skola! Om du har någon elev som vill vara med under lektionstid går även det bra.

Varmt välkomna!

Sven-Ove Johansson
Studie- och yrkesvägledare
svenove.johansson@it-gymnasiet.se
Tel 0706-196990

Informationsmaterial

ITG Skövde skolbroschyr 2017
T4 Vykort

Information IB

Det första förberedande året kallar vi PreDP, alla elever studerar svenska nationella kurser och undervisningen är på engelska se kurser här: Kurser-PreDP
År 2 och 3 utgör själva IB-Diploma Programme och består av de sex examensämne som eleverna väljer individuellt. Tre av ämnena ska vara HL (Higher Level, 240 tim) och tre SL Standard Level, 150 tim. Se de valbara kurser som Skövde erbjuder här: Att-utforma-sitt-diplom
Efter godkänd examen får eleverna ett diplom med  ämnesbetyg i skala 1-7 och maxpoäng 45. Det är diplomet som blir elevernas inträde till högskolor och universitet världen över. Här kan du se hur det fungerar: sv   eng