Vanliga frågor

Får jag busskort?
Ja, alla våra elever får terminskort oavsett var man bor.

Har ni matsal?
Ja, vi har ett varmhållningskök och en egen matsal där eleverna äter sin skollunch.

Får jag låna en dator?
Ja, under dina tre år hos oss får du låna en arbetsdator. För teknikprogrammet och IT-programmet är det en PC och för det estetiska programmet är det en Macbook.

Om jag behöver extra hjälp i ett ämne, vad erbjuder ni då?
Vi har schemalagd studietid varje vecka. Utöver det är alltid våra lärare på plats under hela skoldagen så det är bara att fråga om hjälp eller prata med undervisande lärare. Vi har licenser till program såsom Stava Rex och Spell Right och vi erbjuder särskilt stöd till de elever som är i behov av det.

Var sker undervisningen i Idrott och hälsa?
Fram till höstlovet och från och med påsklovet håller vi till vid Visättras idrottsanläggning. Under vintern kommer vi, från och med läsåret 17/18 ha tillgång till den nybyggda Fleminghallen (vid  Flemingsbergs pendeltågsstationen).

Hur ser schemat ut?
Skoldagen börjar 8.30 och slutar 16.30. Schemat varierar beroende på klass och dag. Gå gärna in och titta på aktuella scheman via denna länk.