Elevintervjuer

IT-Gymnasiet Sundbyberg har funnits sedan 1998 och vi har haft många elever som genomgått sin utbildning hos oss under åren.
Foto: Amanda Jona

Oscar Wiik 

Tog studenten från estetprogrammet juni 2014

Uttrycket ”att ha många bollar i luften må vara slitet, men det passar väldigt bra på Oskar Wiik. Under sin tid på IT-Gymnasiet Sundbyberg var Oskar med i nästan allt som hände på skolan. Tillsammans med sina klasskamrater anordnade Oskar konserter och genomförde flera mediaprojekt. Redan i årskurs två blev Oskar ordförande för skolans elevråd och arbetade där intensivt för att främja elevinflytande och skoldemokrati. Arbetet och engagemanget i elevrådet är ett av de minnen från gymnasiet som Oskar håller högt.

Oskar uppmuntrar alla elever att låta deras egna intressen ta plats i skolan, för att på så sätt skapa ett sammanhang mellan utbildning och fritid. Själv lät Oskar musiken och politiken hjälpa honom i skolarbetet så snart det fanns möjlighet.

– Jag kompletterade flera av mina lärandemål med att skriva låttexter vilka jag kunde ha tillgodo i svenskan, i engelskan och i musiken. Mitt intresse och engagemang för politik fick ta plats i samhällsundervisningen och slutade med argumenterade texter och debatter till språkundervisningen. Tänk brett. Tänk nytt!

Tiden på IT-Gymnasiet Sundbyberg beskriver Oskar som utmanande, inspirerande och mycket social. Flera av de han lärde känna på gymnasiet är fortfarande nära vänner till Oskar. Idag är Oskar aktiv bland annat som ordförande för Södertörns högskolas studentkår och som förbundssekreterare för RFSL Ungdom. I framtiden ser han sig själv arbeta som lärare och hoppas finna jobb på en skola med samma estetiska och tekniska bredd som IT-Gymnasiet Sundbyberg.