We love 127.0.0.1.

På IT programmet utvecklar du både de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att yrkesmässigt arbeta med datorer och nätverk. Vi arbetar både med hårdvara och mjukvara. Utbildningen är ett yrkesprogram som ger dig goda förutsättningar för arbete direkt efter examen, men även möjligheten att studera vidare.

Under utbildningen lär du dig om elektronik och digitalt teknik samt om datorer och hur dess komponenter fungerar. Genom praktiska laborationer arbetar vi med installation, administration, underhåll och reparation av dator- och kommunikationssystem.

Självständighet, problemlösning, tålamod och social kompetens är exempel på förmågor nödvändiga i arbetet med datorer, nätverk och dess användare. Arbetet i de olika kurserna utvecklar dessa förmågor. Dessutom är 15 veckor av utbildningen arbetsplatsförlagt lärande (APL), på företag verksamma inom IT-branschen. Tillsammans med skolundervisningen ger detta eleverna en bra grund att stå på inför det kommande arbetslivet.

Efter studenten

Utbildningen leder till en yrkesexamen och eleverna kan direkt efter studenten arbeta som exempelvis IT-tekniker, nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker. Möjligheten att läsa in en grundläggande högskolebehörighet finns och erbjuds inom ramen för utbildningens 2500 poäng.