Elevintervjuer

IT-Gymnasiet Sundbyberg har funnits sedan 1998 och vi har haft många elever som genomgått sin utbildning hos oss under åren.

Diego Mouradian

Tog studenten från IT-Teknik juni 2016.

Diego berättar att han sökte till IT-Gymnasiet Sundbyberg för att det verkade vara en liten skola med en bra gemenskap.

– Det kändes tryggare att gå i en skola där miljön är lugn och alla känner alla.

Tiden vid IT-Gymnasiet Sundbyberg beskriver Diego som fantastisk. Diego engagerade sig inte bara i sin egen utbildning utan var aktiv både som elevambassadör och i skolans elevråd.

– Jag har alltid hållit på med demokratiarbete och velat vara delaktig i allt.

Som elevrådsrepresentant och elevrådsordförande var Diego även med i Sveriges elevråd – SVEA. Arbetet med elevrådet väckte ett intresse för demokratifrågor även utanför skolans värld.

– Jag var med på massor av olika träffar och fick höra andra elevers åsikter och tankar, vilket fick mig att tänka att om det blir krig saknar vi en stark försvarsmakt som kan skydda deras fria vilja och deras åsikter.

Viljan att arbeta för demokrati fick Diego att fundera på att söka sig vidare till försvarsmakten efter studenten. När studentdagen väl kom var känslorna blandade:

–  Jag var glad att jag lyckats samtidigt som jag var ledsen för att det betydde att alla vänner och lärare som jag träffat varje dag kanske skulle komma att försvinna ur mitt liv.

Efter studenten har Diego genomgått grundläggande militärutbildning och erhöll GMU-examen i början av december 2016. Nästa steg är att bli ledningssystemsoperatör och därefter få fast anställning hos försvarsmakten. Målet är att läsa taktisk officersutbildning på militärhögskolan i Karlberg och nå graden Löjtnant.