We love beats

Vårt estetiska program med inriktning musik och media i Uppsala är så mycket mer än en musikutbildning. Först och främst är det ett högskoleförberedande program, men det är också en chans att göra ditt intresse till en karriär. Med hjälp av digitala verktyg lär vi dig att hantera den datorteknik som en framtid inom multimedia och musik kräver.

Musik

Under årskurs 1 kommer du inom ämnet musik att läsa kursen Instrument eller sång 1. Du får då individuell undervisning en gång/vecka antingen i sång eller i ett instrument (piano, trummor, gitarr eller bas). Dessutom kommer du att få spela ensemble under alla tre år, och lära dig grunderna i musikteori. I åk 2 och 3 läser du musikproduktion där du får lära dig att använda de program som används i branschen.

Spännande framtid

Direkt efter din gymnasietid kommer möjligheterna att vara många, vare sig du vill ta ditt musikintresse i en egen riktning, läsa vidare eller söka musikbranschens mest spännande jobb. Det är det bara din kreativitet som sätter gränserna för din framtid!

Medieteknik och musikproduktion

Du kommer förstås att skaffa dig praktiska färdigheter inom video-, ljud- och bildproduktion samt inspelningsteknik. All instrumental undervisning och ensemblespel samt gehörs- och musiklära kombineras med teknisk kunskap i olika musikprogram och i moderna studiomiljöer.