We love 127.0.0.1.

El- och energiprogrammet i Uppsala är vårt yrkesprogram som är en god bas för dig som vill ha en efterfrågad yrkesutbildning och vill jobba konkret med IT.

Under utbildningen kommer du exempelvis att få grundläggande kunskaper om hur datorn omvandlar ström via kretskort till digitala signaler och hur dessa signaler blir till program – det första steget mot programmering. Du kommer också få möjligheten att utveckla dig inom nätverksadministration och digital kommunikationsteknik. Programmets tre alldeles egna undervisningssalar erbjuder goda möjligheter att lägga grunden för de kunskaper som behövs för ett framtida yrkesliv.

Programmet är yrkesförberedande för att kunna söka vidare till mycket kvalificerade yrken direkt efter utbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande

IT El och nätverksteknik är nyckeln till framtidens teknikjobb och en lång och spännande karriär i teknikens absoluta framkant. Under 15 veckor deltar du i arbetsplatsförlagt lärande (APL) på arbetsplatser som skolan ordnar genom vårt kontaktnät av IT-företag. Du befinner dig ute på ett företag där du får prova på yrket och använda dina kunskaper från skolan praktiskt. Många av våra elever får ett arbete på sin APL-plats.

2015 vann IT-Gymnasiet Uppsala priset “BEST IN cooperation between VET (Vocational, Education and Training) schools and the World of Work” för bästa yrkesskola när det gäller kontakter med arbetslivet.

Certifieringar

Under utbildningen kan du som har intresse och är driven få möjligheten att certifiera dig inom nätverk och serverhantering. Proven skrivs i vår egen certifieringssal.

Högskolebehörighet

För dig som vill ha grundläggande högskolebehörighet så kan du enkelt läsa in det på vårt elprogram inom ramen för din studieplan. Inför årskurs 2 väljer du då att läsa fördjupande kurser i svenska och engelska.