Arbetsplatsförlagt lärande

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram genomför minst 15 veckor av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar i gymnasieskolan 23 timmar garanterad undervisningstid.

På IT-Gymnasiet Uppsala arbetar yrkeslärarna på IT-programmet med näringslivskontakter på olika arbetsplatser. Vi samarbetar med många spännande aktörer som erbjuder våra elever relevant utbildning. Varje år anställs många av våra elever på sina APL-platser.

APL UTOMLANDS

Några elever på IT-Gymnasiet får varje år göra sin APL utomlands. Under detta läsår skickar vi elever till Storbritannien för att utvecklas inom nätverksteknik och förbättra möjligheten till framtida anställning.

Annika Olén ansvarar för att varje elev får en plats som passar henne eller honom. Tillsammans med yrkeslärarna matchar vi elever för att hitta den bästa arbetsplatsen. Hör gärna av er till oss om ni vill inleda ett samarbete eller delta i vårt programråd och därmed bidra till att utbilda framtidens IT- och supporttekniker i Uppsalaregionen. Att vara handledare är ett roligt och viktigt uppdrag. Läs mer om Skolverkets utbildning för APL-handledare via länken nedan.

 PROGRAMRÅD

Vill ditt företag påverka? Ert företag har möjlighet att påverka yrkesutbildningen inom gymnasieskolan. Genom APL bidrar ni till branschens kompetensförsörjning. Att medverka i ett programråd ger er tillgång till ett nätverk som du kan ha nytta av vid rekryteringar och olika kompetensfrågor.