We love testing

Vi erbjuder våra elever möjligheten att certifiera sig inom relevanta fält.

IT-Gymnasiet är Microsoft Imagine Academy och Certiport Testcenter och erbjuder alla elever på IT-Programmet möjligheten att certifiera sig inom MTA (Microsoft Technology Associate). Elever på andra program kan ges möjlighet till certifiering.

MTA är giltiga i hela världen och öppnar upp både den svenska och internationella arbetsmarknaden. Proven skrivs i vår egen certifieringssal som i likhet med undervisning och laboration sker med modern utrustning och teknik.

För IT-programmet erbjuds varje elev minst certifikat inom Microsoft Infrastructure:

  • Exam 98-349 Windows Operating System Fundamentals
  • Exam 98-366 Networking Fundamentals
  • Exam 98-365 Windows Server Administration Fundamentals
  • Exam 98-367 Security Fundamentals