Certifiering

Vi erbjuder våra elever möjligheten att certifiera sig inom relevanta fält.

IT-Gymnasiet Uppsala är en del av Microsoft Imagine Academy och via detta material ges elever möjligheten att göra olika MTA-certifieringar.

Du får möjlighet att certifiera dig med Microsoftcertifikat inom nätverk- och serverhantering, något som möjliggör en internationell karriär. Proven skrivs i vår egen certifieringssal som i likhet med undervisning och laboration sker med modern utrustning och teknik.