Om Skolan

IT-Gymnasiet startade 1998 efter önskemål från IT-branschen. I Uppsala startade vi 2002 som en av de första fristående gymnasieskolorna. Genom åren har skolan utvecklats med fler program och våra lokaler i Fyrislund har byggts ut etappvis för att idag rymma fem parallellklasser i vardera årskurs med totalt ca 330 elever.

I teknikens framkant

På IT-Gymnasiet får du arbeta med den senaste mjuk- och hårdvaran inom allt från programmering och nätverksteknik till musik- och medieproduktion. Vi förbereder våra elever för en högskola och ett arbetsliv i ständig förändring med IT som verktyg. Vi erbjuder Sveriges bästa IT-utbildningar.

En trygg studiemiljö

IT-Gymnasiet tilldelades 2012 stiftelsen Friends utmärkelse Årets Friendsprestation. Priset som är ett stipendium på 25 000 kronor delades ut av Friends och Swedbank för vårt långsiktiga arbete med trygghet och studiero.

Engagerade lärare

Skolans lärare är engagerade och kunniga och arbetar för våra elevers bästa. Skolan har ca 30 lärare varav 3 är förstelärare med särskilt ansvar för att utveckla undervisningen. Lärarna arbetar i arbetslag utifrån våra olika program. Kollegialt lärande och formativ bedömning är fokusområden för det pedagogiska arbetet.

Skolledning och administration

Arbetet leds av rektor och biträdande rektor. Övriga funktioner på skolan är en skoladministratör, skolassistenter, en studiecoach, en tekniker/vaktmästare, matsalspersonal, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och studie- och yrkesvägledare. Eleverna har dessutom tillgång till skolpsykolog och skolläkare. Ni hittar kontaktuppgifter till all vår personal här.