Om skolan

Om skolan

En liten inblick i Roslagens mest moderna IT-utbildning

Historia och framtid

IT-Gymnasiet Åkersberga startade hösten 2008 och avvecklas vårterminen 2018. Det betyder att studenten 2018 går våra sista elever ut från skolan. Kontakta oss gärna om du har frågor kring avvecklingen.

Under tiden fram till VT18 gäller AcadeMedias elevgaranti vilket gör att samtliga elever får gå färdigt sin utbildning hos oss. Du kan läsa mer om AcadeMedias elevgaranti här.

Personal och pedagogik

Personalen vid IT-Gymnasiet Åkersberga har framför allt två saker gemensamt; ett brinnande intresse för ny teknologi och en vilja att föra vidare detta intresse och engagemang till eleverna. Personalen arbetar aktivt för att förbereda eleverna såväl inför arbetslivet som för vidare studier. I fokus av detta arbete ligger förmågan att kunna utnyttja datorns och IT-samhällets alla möjligheter. Personalen vid IT-Gymnasiet Åkersberga delar alla en vision om att IT-kunskaper redan nu är avgörande för hur väl förberedda vi är inför morgondagen.

Lokaler

Skolan är belägen i det gamla stadsplaneringshuset på Luffarbacken 5 i Åkersberga. Vägbeskrivningar finner du under fliken ”Kontakta oss”.