Personal
Ammi Filmberg Skoladministratör 08 – 555 861 30
Haris Kasumovic Programansvarig Teknik, IT- ansvarig och lärare i Dator- och Kommunikationsteknik
Anders Nordqvist Programansvarig IT-Programmet APL-ansvarig Lärare i IT och Nätverksämnen
Tatiana Dempsey Lärare i Kemi, Biologi och Naturkunskap
Aram Howramani Lärare i Matematik och Fysik
Kristian Niemann Musiklärare
Caroline Veizaga Studie och Yrkesvägledare
Susan Moradi Skolsköterska 070 467 086
Henrik Tibblin Kurator
Houman Sebghati Lärare i Historia
Jens Lempke Lärare i estetiska ämnen och Engelska
Anna Shamzini-Dorodjinskaya Lärare i estetiska ämnen