ITiden 2014

En rapport om framtidens kompetensbehov inom IT

IT-Gymnasiet Göteborg har genomfört en studie som syftar till att kartlägga framtidens kompetensbehov inom IT. Rapporten har fått mycket uppmärksamhet och seminariet
ITiden 2014 gästades av bland andra politiker, skolledare och flera stora aktörer inom IT-branschen.

Ladda ner rapporten här:

ITiden 2014- Framtidens kompetensbehov inom IT

ITiden- Sammanfattning

Studien omfattar 302 intervjuer med personer i ledande befattning och med ansvar för IT i olika organisationer. Av de tillfrågade svarar 73,1 % att de har svårt att hitta rätt kompetens inom IT idag och något fler (74,1 %) tror att det också blir svårt om fem år. Resultatet visar att organisationerna upplever att de har svårast att hitta kompetens inom Systemutveckling, Infrastruktur och IT-Arkitektur.

IT-branschen växer och efterfrågan på arbetskraft är stor och kommer att öka. IT ingår allt mer som en naturlig del i vår vardag och i viktiga samhällsfunktioner. För att möta den tekniska utvecklingen behövs ny kunskap att hantera den. Vi behöver kompetens som användare, beställare och inte minst utvecklare.

I den nya gymnasiereformen Gy 2011 finns 18 nationella program. Trots att efterfrågan på kompetens ökar och att Sverige är ledande inom informationsteknologi är avsaknaden av kurser med IT-inriktning stor inom den svenska gymnasieskolan. Det saknas även en koppling till arbetsmarknadens behov för att säkerställa att den IT som lärs ut ger eleverna en aktuell och attraktiv kunskap. För att möta marknadens kunskapskrav inom IT behöver gymnasieskolan ha kännedom om vilken teknik som efterfrågas och vilka egenskaper företagen värdesätter vid rekrytering. Syftet med studien är att öka förståelsen för framtidens krav inom IT samt att främja utvecklingen av ett nationellt gymnasieprogram inom IT.