Likabehandling

IT-Gymnasiets likabehandlingsvision

IT-Gymnasiets vision är att vara en trygg skola där alla känner sig sedda och delaktiga samt vara en skola där alla känner sig respekterade för den person de är.

IT-Gymnasiets spelregler är:

  • Vi uppmuntrar varandra
  • Vi respekterar varandra och varandras saker
  • Vi tar ansvar för vårt eget lärande
  • Vi följer skolpersonalens anvisningar och hjälps åt att skapa en god arbetsmiljö
Likabehandlingsplan 2016