För SYV

SYV – Studie och yrkesvägledning  


Skugga på skolan
Har du elever som vill komma och skugga en dag är du eller eleven välkommen att kontakta vår administratör Gabriella (gabriella.malmstedt@it-gymnasiet.se). Gabriella skräddarsyr en dag för eleven utifrån önskemål om program och dag.


På denna sidan

Kontakt till skolans SYV
Om Skolan
Om programmet IT Design och Media – Estetiskt program med inriktning design
Om programmet IT Musik och Media – Estetiskt program med inriktning musik
Om programmet IT Teknik – Teknikprogram med inriktning information och medieteknik
Om programmet IT Programmet – El & Energiprogrammet inriktning: Dator- & kommunikationsteknik


IT-Gymnasiet Helsingborgs SYV

Rebecka Everland
Nås i dagsläget via rebecka.everland@it-gymnasiet.se


Om Skolan

IT-Gymnasiets elever är de som kan göra gårdagens science fiction till morgondagens verklighet – endast fantasin sätter gränserna.

IT-Gymnasiet startade 1998 efter önskemål från IT-branschen och idag finns vi på 11 orter i Sverige. I Helsingborg öppnade vi portarna år 2009 och vi erbjuder tre  program; Teknikprogrammet, IT-programmet och Estetiska programmet.

IT-Gymnasiet Helsingborg är en skola som tar social kompetens på allvar. Vi förstår att bra stämning och goda relationer är grunden för goda studieresultat. När eleverna lämnar vår skola kommer de att ha en bra kunskapsbas att stå på, men framför allt kommer de också att få arbeta med att utveckla sin kreativitet och problemlösningsförmåga, som gör dem väl rustade inför de nya utmaningar som väntar i informationssamhället.

På vår skola arbetar 16 engagerade och kunniga lärare varav 3 är förstelärare med särskilt ansvar för att utveckla undervisningen.


IT Design och Media

IT Designprogrammet är till för dig som är intresserad av design, reklam- och medieproduktion.

Du lär dig att arbeta med digitala medier, grafisk illustration, virtuella miljöer och textkommunikation. Mac-miljö är en självklarhet. Vi har egen fotostudio och musikstudio på skolan.

Programmet ger dig grundläggande behörighet till högskola och universitet. Utbildningen passar dig som vill bli art-director, webbdesigner, webbskribent, copywriter, illustratör, fotograf eller liknande.

IT Design & media ger en grund för dig som vill jobba inom IT, reklam och media.

Kurser inom programmet


IT Musik och media

Estetiskt program med inriktning musik

Programmet med IT, Musik och Media är mycket mer än ett musikprogram. Det är framtiden och din chans att göra ditt intresse till en karriär. Med hjälp av digitala verktyg lär vi dig att hantera den datorteknik som en framtid inom multimedia och musik kräver. Du kommer också att skaffa dig praktiska färdigheter inom video, ljud och bildproduktion samt musik och inspelningsteknik. Instrumental undervisning ingår också där ensemblespel samt gehörs- och musiklära kombineras med teknisk kunskap i olika musikprogram och i studiomiljö.

Direkt efter din gymnasietid kommer möjligheterna att vara många. Vare sig du vill ta ditt musikintresse i en egen riktning, läsa vidare eller söka musikbranschens mest spännande jobb, är det bara din kreativitet som sätter gränserna för din framtid.

Kurser inom programmet


IT Teknik

Teknikprogram med inriktning information och medieteknik

För dig med ett brett IT-intresse som drömmer om ett framtidsyrke är det här programmet som ger dig många valmöjligheter. Syftet med IT Teknik är att ge dig en utbildning som näringslivet, universitet och högskolor uppskattar och kräver. Under din skolgång kommer du exempelvis att lära dig mer om webbutveckling, programmering och datorteknik. Du kommer också att få möjligheten att studera naturvetenskapliga ämnen eller fördjupa dig inom information och medieteknik.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha bred behörighet till vidare studier inom IT, till exempel IT-civilingenjörsutbildningar eller andra högskoleprogram samt ha goda kunskaper inom IT för att söka spännande IT-jobb.

Kurser inom programmet


IT-Programmet

El och Energiprogrammet med inriktning: Dator- och kommunikationsteknik

Det här programmet är en god bas för dig som vill ha en bra yrkesutbildning och vill jobba konkret med IT. Under utbildningen kommer du exempelvis att lära dig grundläggande kunskaper om hur datorn omvandlar ström via kretskort till digitala signaler och hur dessa signaler blir till program – Det första steget mot programmering. Du kommer också få möjligheten att utveckla dig inom nätverksadministration och digital kommunikationsteknik.

Programmet är yrkesförberedande för att kunna söka vidare till mycket kvalificerade yrken direkt efter utbildningen. IT-Programmet är nyckeln till framtidens teknikjobb och en lång och spännande karriär i teknikens absoluta framkant.

Kurser inom programmet