Om skolan

Om Skolan

IT-Gymnasiets elever är de som kan göra gårdagens science fiction till morgondagens verklighet – endast fantasin sätter gränserna.

IT-Gymnasiet startade 1998 efter önskemål från IT-branschen och idag finns vi på 11 orter i Sverige. I Helsingborg öppnade vi portarna år 2009 och vi erbjuder tre  program; Teknikprogrammet, IT-programmet och Estetiska programmet.

IT-Gymnasiet Helsingborg är en skola som tar social kompetens på allvar. Vi förstår att bra stämning och goda relationer är grunden för goda studieresultat. När eleverna lämnar vår skola kommer de att ha en bra kunskapsbas att stå på, men framför allt kommer de också att få arbeta med att utveckla sin kreativitet och problemlösningsförmåga, som gör dem väl rustade inför de nya utmaningar som väntar i informationssamhället.

På vår skola arbetar 19 engagerade och kunniga lärare varav 3 är förstelärare med särskilt ansvar för att utveckla undervisningen.