Studenten

Info om studenten fredag 9 juni 2017

Studenternas dag startar  på skolan för gemensam promenad till Slottsparken där de fotograferas.

Kl. 13.30 Studenterna från IT-Gymnasiet Helsingborg springer ut från skolan via ingången mot Carl Krooks gatan. De kommer springa klassvis i turordningen:
3 TEKNIK, 3 MUM och 3 IT.

På studentplakaten kan klassbeteckningarna förslagsvis vara 3TEKNIK, 3MUM eller 3IT .

Föräldrar, släkt och vänner är välkomna att ta emot eleverna i biblioteksparken mitt emot skolan.

Kl 15.00 Studenterna tågar ner för Oscars trapp mot Magnus Stenbocksstatyn.
Mer detaljerad information för dagen kommer finns för elever på SchoolSoft