För SYV

Nedan hittar du våra programblad i PDF-format.

 

Programblad – Estetiska programmet

Programblad – El- och energiprogrammet

Programblad – Teknikprogrammet

 

Fördjupningar och individuella val

Val av fördjupning (på IT-Teknik och IT-Design) görs på våren i årskurs 1. Individuella val (200p) görs samtidigt.

Det finns möjlighet att läsa utökat program för att stärka behörigheten om rektor bedömer att det är lämpligt för eleven. På IT-Programmet ges möjlighet till grundläggande behörighet.

Studiestöd

Det erbjuds stödstugor i samtliga kurser. Alla lärare har ett coachpass i veckan, dit man kan komma för att få extra stöd i en kurs.

APL

På IT-Programmet har eleverna 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Fördelningen är 7 veckor i årskurs 2 och 8 veckor i årskurs 3.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare.

Kontakt mellan skolan och hemmet

En gång per termin erbjuder vi utvecklingssamtal. I årskurs 1 kallas även föräldrar till föräldramöte i samband med skolstarten, och inför de individuella valen i början av vårterminen. Varje elev har en mentor som har tät kontakt med eleven och hemmet.

 

Öppet Hus 

Tisdag 25/10 kl. 17-19

Lördag 12/11 kl. 11-13

Onsdag 24/11 kl. 17-19

Torsdag 12/1 kl. 17-19

 

Välkommen på skuggning!

Skuggning innebär att du följa med en av våra elever under några timmar en helt vanlig skoldag och får på så sätt möjlighet att uppleva både lektioner, lärare, elever mm.

Vill du boka en skuggning, kan du kontakta rektor Alexander Wilhelmson på alexander.wilhelmson@it-gymnasiet.se eller telefon 076-1098071.