Om skolan

Om skolan

IT-Gymnasiet Kristianstad startade 2010 och är det nyaste tillskottet bland de 11 IT-Gymnasierna som finns i Sverige. Vi bedriver IT-profilerade utbildningar och förbereder dig för framgångsrika studier efter gymnasiet och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Vi har en kunskapssyn som vilar på att kunskap utvecklas bäst via praktisk handling i verkliga projekt där läraren samarbetar med dig för att ge dig goda kunskaper som hjälper dig i din lärandeprocess.

Vi har en nära kontakt med IT-branschen lokalt och regionalt för att under studiernas gång, dels erbjuda god praktik/APU och dels se till att du får tillgång till den senaste tekniken inom skolan. Detta sker via skolans personal och gästföreläsare från näringslivet

Vi har ett pedagogiskt arbetssätt som matchar de krav och förväntningar på kompetens och förmågor som högskola/universitet och näringsliv ställer. De kompetenser du som elev kan förvänta dig att ha efter studier på
IT-Gymnasiet Kristianstad är:

  • Social kompetens och kommunikativ förmåga
  • Ansvarstagande
  • IT-kompetens
  • Problemlösning
  • Kreativitet

Hur dessa färdigheter och förmågor utvecklas, ser olika ut beroende på vilket program du går. Du lär dig att på ett kreativt sätt lösa morgondagens problem via olika arbetssätt där IT är ett centralt verktyg enskilt och tillsammans med andra.