För SYV

För SYV

IT-Gymnasiet, Skövde erbjuder både studieförberedande och yrkesförberedande program.
Alla är IT- profilerade gymnasieutbildningar, vilket innebär att vi har lagt tonvikten på att hela tiden förnya och vidareutveckla det pedagogiska arbetssättet både i och utanför klassrummet med utgångspunkt i modern informations- och kommunikationsteknik. Vi förbereder således eleverna med bred IT-kompetens inför framtidens studier och yrkesliv.

EEDAT El- och energiprogrammet, med inriktning Dator- och kommunikationsteknik.
TEINF Teknikprogrammet, inriktning Informations- och medieteknik.
IB International Baccalaureate, erkänd internationell utbildning med all undervisning på engelska.
Det som kännetecknar vår skola är att den är liten med cirka 210 elever, bra gemenskap och sammanhållning samt duktiga och engagerade lärare som månar om elevernas utbildning.

Vi har öppet hus både på höst- och vårterminen, aktuella datum och tider finns på vår hemsida under fliken Öppet hus.
Det går även bra att boka in ett personligt besök under dagtid. Ta med dig dina elever och/eller SYV-kollegor och besök vår skola! Om du har någon elev som vill vara med under lektionstid går även det bra.

Varmt välkomna!

Sven-Ove Johansson
Studie- och yrkesvägledare

Informationsmaterial som pdf:

skovde_itg_skolblad

programblad-ib

programblad-it-el

programblad-teknik

Information IB

Det första förberedande året kallar vi PreDP, alla elever studerar svenska nationella gymnasiekurser på engelska, läs här: kurser-predp

År 2 och 3 utgör själva IB-Diploma Programme och består av de sex examensämne som valts individuellt. Tre av dina val ska vara HL (Higher Level, 240 tim) och tre SL (Standard Level, 150 tim). Se våra valbara kurser här: att-utforma-sitt-diplom

Efter godkänd examen får eleverna ett Diplom med ämnesbetyg i skala 1-7 och maxpoäng 45. Om du söker svensk högskola så gäller dessa regler: ib-sve-2014-och-senare