Personal
Sven Ove Johansson Bitr. Rektor och Studie- och yrkesvägledare 0706 – 19 69 90
Johan Ledell Lärare
Anna Bergman Lärare
Karin Sjölander Lärare
Fredrik Wahlander Lärare
Mats Hillensjö Lärare
Catharina Qvick Lärare
Mattias Dahlborg Lärare
Maria Lind Skoladministratör 0500-41 69 90
Mattias Holm IT-Tekniker 070-622 00 56
Marcus Hedfors Lärare
Jeanette Wihlsson Skolsköterska 0500-41 69 90
Johanna Wilhelmsson Funk Lärare 0500-41 69 90
Hanna Larsson Lärare
Terese Kraft Arbetslagsledare Teknik-programmet
Stefan Folkesson Lärare
Morgan Augustsson Lärare
Ruth Morrisson Svensson Lärare. IB-coordinator och arbetsledare för IB-programmet 0500-41 69 90
Anton Grundvall Lärare
Tom Leijon Lärare
Hanna Knypegård Kurator
Cecilia Tängermark Lärare
Fekran Sawwan Lärare
Johan Wenäll Lärare
Ingela Eriksson Specialpedagog
Rana Kajo Lärare
Martin Wickberg Lärare
Johan Uvesten Lärare