Personal
Daniel Magnusson (DM) Biträdande rektor, Utbildare Svenska 08-556 408 52, 072-503 43 67
Jesper Bilfeldt (JEB) Tekniker, Utbildare Datorteknik
Edvard Panes (EP) Arbetslagsledare, Utbildare Elkunskap och Teknik 08-556 408 53
Philippe Martinet (PMA) Utbildare Programmering, Webbutveckling 08-556 408 54
Cecilia Bikazzan (CB) Utbildare Matematik och Fysik 08-556 408 54
Athanasios Arvanitidis (ATA) Utbildare Matematik och Kemi 08-556 408 54
Nathalie Hopstadius (NH) Utbildare Bild (jobbar onsdag) 08-556 408 54
Erik Elgemyr (ELG) Utbildare Matematik och Programmering 08-556 408 54
Emre Dogan (ED) Utbildare Naturkunskap, Biologi och Engelska 08-556 408 53
Erik Edlund (EE) Utbildare Dator- och Nätverksteknik 08-556 408 53
Michael Öberg (MÖ) Utbildare Datorteknik, Nätverksteknik och Kommunikationsnät 08-556 408 53
Johan Sundevåg (JOS) Utbildare Datorteknik, Energiteknik och nätverksämnen 08-556 408 53
Niklas Alexandersson (NA) Utbildare Musik (jobbar måndag, tisdag och onsdag) 08-556 408 54
Nils Etzler (NE) Utbildare Samhällskunskap, Psykologi och medieämnen 08-556 408 53
Ida Rydling (IR) Arbetslagsledare, Utbildare Svenska och Religionskunskap 08-556 408 54
Lisa-Maria Cambladh (LMC) Förstelärare/Utbildare Svenska och Historia (ledig fredagar) 08-556 408 54
Andreas Ringdahl (AR) Förstelärare/Utbildare Idrott och hälsa 08-556 408 54
Mala Chadha (MC) Utbildare Engelska och Entreprenörskap 08-556 408 54
Joakim Sergler (JS) Utbildare Engelska och Svenska 08-556 408 53
Joakim Knutsson (JK) Utbildare design- och media (ledig fredagar) 08-556 408 53
Susanne Klaasma (SK) Förstelärare/Utbildare Entreprenörskap, Historia och Religion 08-556 408 53
Annika Berggren Kurator (jobbar måndag och tisdag) 08-556 408 42
Christina Pedersen Skolsköterska (jobbar måndag och tisdag) 08-556 408 43
Julia Von Hellens Studie- och yrkesvägledare (jobbar tisdag och fredag) 08-556 408 45
Peter Molin Specialpedagog (jobbar måndag, tisdag och fredag) 08-556 408 44