Personal
Daniel Magnusson (DM) Biträdande rektor, Lärare Svenska (föräldraledig tom ht-2017) 072-503 43 67
Jesper Bilfeldt (JEB) Tekniker, Utbildare Datorteknik
Edvard Panes (EP) Vik. biträdande rektor, Lärare Elkunskap och Teknik 08-556 408 52
Philippe Martinet (PMA) Lärare Programmering, Webbutveckling 08-556 408 54
Cecilia Bikazzan (CB) Lärare Matematik och Fysik 08-556 408 54
Athanasios Arvanitidis (ATA) Lärare Matematik och Kemi 08-556 408 54
Nathalie Hopstadius (NH) Lärare Bild (jobbar onsdag) 08-556 408 54
Erik Elgemyr (ELG) Lärare Matematik och Programmering 08-556 408 54
Emre Dogan (ED) Lärare Naturkunskap, Biologi och Engelska 08-556 408 53
Erik Edlund (EE) Lärare Dator- och Nätverksteknik 08-556 408 53
Michael Öberg (MÖ) Lärare Datorteknik, Nätverksteknik och Kommunikationsnät 08-556 408 53
Johan Sundevåg (JOS) Lärare Datorteknik, Energiteknik och nätverksämnen 08-556 408 53
Niklas Alexandersson (NA) Utbildare Musik (jobbar måndag, tisdag och onsdag) 08-556 408 54
Nils Etzler (NE) Lärare Samhällskunskap, Psykologi och medieämnen 08-556 408 53
Ida Rydling (IR) Arbetslagsledare, Lärare Svenska och Religionskunskap 08-556 408 54
Lisa-Maria Cambladh (LMC) Förstelärare, Lärare Svenska och Historia (ledig fredagar) 08-556 408 54
Andreas Ringdahl (AR) Förstelärare, Lärare Idrott och hälsa 08-556 408 54
Mala Chadha (MC) Lärare Engelska och Entreprenörskap 08-556 408 54
Joakim Sergler (JS) Vik. arbetslagsledare, Lärare Engelska och Svenska 08-556 408 53
Joakim Knutsson (JK) Lärare design- och media (ledig fredagar) 08-556 408 53
Susanne Klaasma (SK) Förstelärare, Lärare Entreprenörskap, Historia och Religion (föräldraledig tom 171130) 08-556 408 53
Annika Berggren Kurator (jobbar måndag och tisdag) 08-556 408 42
Christina Pedersen Skolsköterska (jobbar måndag och tisdag) 08-556 408 43
Julia Von Hellens Studie- och yrkesvägledare (jobbar tisdag och fredag) 08-556 408 45
Peter Molin Specialpedagog (jobbar måndag, tisdag och fredag) 08-556 408 44