Elever berättar

Elever berättar

IT-Gymnasiet Sundbyberg har funnits sedan 1998 och vi har haft många elever som genomgått sin utbildning hos oss under åran. Nedan följer några röster om IT-Gymnasiet Sundbyberg:

Oscar Wiik tog studenten från estetprogrammet juni 2014.

Uttrycket ”att ha många bollar i luften må vara slitet, men det passar väldigt bra på Oskar Wiik. Under sin tid på IT-Gymnasiet Sundbyberg var Oskar med i nästan allt som hände på skolan. Tillsammans med sina klasskamrater anordnade Oskar konserter och genomförde flera mediaprojekt. Redan i årskurs två blev Oskar ordförande för skolans elevråd och arbetade där intensivt för att främja elevinflytande och skoldemokrati. Arbetet och engagemanget i elevrådet är ett av de minnen från gymnasiet som Oskar håller högt.

Oskar uppmuntrar alla elever att låta deras egna intressen ta plats i skolan, för att på så sätt skapa ett sammanhang mellan utbildning och fritid. Själv lät Oskar musiken och politiken hjälpa honom i skolarbetet så snart det fanns möjlighet.

– Jag kompletterade flera av mina lärandemål med att skriva låttexter vilka jag kunde ha tillgodo i svenskan, i engelskan och i musiken. Mitt intresse och engagemang för politik fick ta plats i samhällsundervisningen och slutade med argumenterade texter och debatter till språkundervisningen. Tänk brett. Tänk nytt!

Tiden på IT-Gymnasiet Sundbyberg beskriver Oskar som utmanande, inspirerande och mycket social. Flera av de han lärde känna på gymnasiet är fortfarande nära vänner till Oskar. Idag är Oskar aktiv bland annat som ordförande för Södertörns högskolas studentkår och som förbundssekreterare för RFSL Ungdom. I framtiden ser han sig själv arbeta som lärare och hoppas finna jobb på en skola med samma estetiska och tekniska bredd som IT-Gymnasiet Sundbyberg.

 oscar-wiik

Foto Amanda Jona

 

 

Diego Mouradian tog studenten från IT-Teknik juni 2016.

Diego berättar att han sökte till IT-Gymnasiet Sundbyberg för att det verkade vara en liten skola med en bra gemenskap.

– Det kändes tryggare att gå i en skola där miljön är lugn och alla känner alla.

Tiden vid IT-Gymnasiet Sundbyberg beskriver Diego som fantastisk. Diego engagerade sig inte bara i sin egen utbildning utan var aktiv både som elevambassadör och i skolans elevråd.

– Jag har alltid hållit på med demokratiarbete och velat vara delaktig i allt.

Som elevrådsrepresentant och elevrådsordförande var Diego även med i Sveriges elevråd – SVEA. Arbetet med elevrådet väckte ett intresse för demokratifrågor även utanför skolans värld.

– Jag var med på massor av olika träffar och fick höra andra elevers åsikter och tankar, vilket fick mig att tänka att om det blir krig saknar vi en stark försvarsmakt som kan skydda deras fria vilja och deras åsikter.

Viljan att arbeta för demokrati fick Diego att fundera på att söka sig vidare till försvarsmakten efter studenten. När studentdagen väl kom var känslorna blandade:

–  Jag var glad att jag lyckats samtidigt som jag var ledsen för att det betydde att alla vänner och lärare som jag träffat varje dag kanske skulle komma att försvinna ur mitt liv.

Efter studenten har Diego genomgått grundläggande militärutbildning och erhöll GMU-examen i början av december 2016. Nästa steg är att bli ledningssystemsoperatör och därefter få fast anställning hos försvarsmakten. Målet är att läsa taktisk officersutbildning på militärhögskolan i Karlberg och nå graden Löjtnant.

diego

 

Cem tog studenten från motsvarande IT Teknik 2007

Varför valde du IT-Gymnasiet Sundbyberg?

– Jag valde att gå ITG Sundbyberg för att IT lockade mig och att det låg nära rent geografiskt

Vad var det bästa med IT-Gymnasiet Sundbyberg?

– Det var många guldkorn till lärare på skolan som gjorde att vistelsen blev mycket bättre än vanligt.

Till sist, något du skulle vilja säga till dagens elever på IT-Gymnasiet Sundbyberg?

– Kör hårt, ha roligt! Och slösa ingen tid för det är inte roligt att behöva göra saker i efterhand för att man slackade på gymnasiet!

 

Gabriela tog studenten från motsvarande  IT Teknik 2005

Varför valde du IT-Gymnasiet Sundbyberg?

– Jag gjorde ett studiebesök på ITG och fastnade direkt för den avslappnade studiemiljön.

Vad var det bästa med IT-Gymnasiet Sundbyberg?

– De engagerade lärarna. Vissa av lärarna har väckt mitt intresse inom ämnen som jag aldrig skulle ha kommit i kontakt med annars och blivit en del av mitt liv som jag fortfarande med glädje kan utveckla mig inom idag.

Till sist, något du skulle vilja säga till dagens elever på IT-Gymnasiet Sundbyberg?

– Ta vara på era år på ITG och läs så mycket som möjligt av det som ni tycker är intressant.