Personal
Nenna Ninic Biträdande rektor och specialpedagog, 072 515 96 02, 08 564 909 31
Stefan Andersson Lärare i idrott och hälsa. Mentor TEK14 08- 564 90 932
Jan Hallen Lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Mentor TEK14
Maria Blonde Andersson Lärare i samhällskunskap och historia. Mentor EL16 och DIG16. Studie- och yrkesvägledare.
Fredrik Edman Lärare i media- och designämnen. Mentor DIG15
Mikaela Hoffmann Lärare i svenska och svenska som andraspråk. Mentor TEK15
Lars Nordin Lärare i el- och nätverksämnen. APL-samordnare 073 083 19 34, 08 564 909 97
Jonas Andrée Lärare i programmering och webbutveckling.
Anna Schwieler Förstelärare. Lärare i matematik och kemi. Mentor TEK16.
Helena Walfridsson Lärare i engelska, religion. Mentor TEK16
David Saveland Lärare religionskunskap
Alexandre Papaioannou Lärare i el- och nätverksämnen, programmering. Mentor EL16
Daniel Lindahl Förstelärare, lärare i teknik, el- och nätverksämnen. IT- administratör. Mentor EL15 08 564 909 94, 072 516 08 27
Hany Boktor Lärare i matematik, fysik. Mentor TEK15
Thomas Lundberg Lärare i teknik, programmering, el- och nätverksämnen. Mentor EL15
Galina Natchkova Skolsköterska, Jobbar tisdagar 08 564 909 96, 072 231 07 55
Erika Edström Kurator, Jobbar Tisdagar och Torsdagar 08 564 90 995, 072 516 05 12