Personal
Nenna Ninic Biträdande rektor Specialpedagog, 072 515 96 02, 08 564 909 31
Susanna Eriksson Rektorsassistent. Jobbar måndagar
Stefan Andersson Lärare idrott, ansvarig marknad, mentor Tek14 08- 564 90 932
Jan Hallen Lärare Svenska, Engelska. Mentor Tek14
Maria Blonde Andersson Lärare Samhällskunskap, historia, Mentor El16, Dig 16, SYV
Fredrik Edman Lärare Estetämnen Mentor Dig15
Mikaela Hoffmann Lärare Svenska, samhällskunskap Mentor Tek15
Lars Nordin Lärare datorämnen, entreprenörskap. APL ansvarig 073 083 19 34, 08 564 909 97
Jonas Andrée Lärare programmering, webbutveckling
Anna Schwieler Lärare Matematik, Mentor Tek16. Förstelärare
Helena Walfridsson Lärare Engelska, religion. Mentor Tek 16
David Saveland Lärare religionskunskap
Alexandre Papaioannou Lärare Elämnen.programmering
Daniel Lindahl Lärare Nätverk och teknik, IT- administratör, Mentor El 15, Förstelärare 08 564 909 94, 072 516 08 27
Hany Boktor Lärare Matematik, Fysik Mentor Tek15
Thomas Lundberg Lärare datorämnen. Mentor El15
Galina Natchkova Skolsköterska, Jobbar tisdagar 08 564 909 96, 072 231 07 55
Frida Rindefors Kurator, Jobbar tisdagar 08 564 90 996