Student 2017

Student för åk 3 kommer att ske fredag den 2.a juni 2017 kl 13.00.
Utspringet kommer att ske i Marabouparken i Sundbyberg, det kommer att vara skyltat för IT-Gymnasiet Sundbyberg Student. Vid frågor om parkering eller vägbeskrivning kontakta Skolans administration.

Avslutning för åk 1 och 2 sker torsdag den 1 juni.

Student